Geeta Aluminium Co. Pvt. Ltd.
1, Matoshree Residency,
Opp. Prarthana Samaj High School,
Behind Vyas Sangit Vidhyalay,
Vile Parle (E), Mumbai – 400 057.

Tel: +91 22 2618 4210 / +91 22 2847 4019 / +91 9920156890
Email: enquiry@geetaaluminium.com

 • Mumbai
 • Ahmedabad
 • Bengaluru
 • Chennai
 • Delhi
 • Hyderabad
 • Mangaluru
 • Goa
 • Chandigarh
 • Jalandhar
 • Panchkula
 • Jaipur
 • Jodhpur
 • Rajkot
 • Gwalior
 • Hubli
 • Davangere
 • Kochi
 • Trivandrum
 • Vapi
 • Varanasi
 • Prayagraj
 • Siliguri
 • Guwahati

Contact us on enquiry@geetaaluminium.com or +91 22 2618 4210 / +91 9920156890.