Geeta Aluminium Co. Pvt. Ltd.
1, Matoshree Residency,
Opp. Prarthana Samaj High School,
Behind Vyas Sangit Vidhyalay,
Vile Parle (E), Mumbai – 400 057.

Tel: +91 22 2618 4210 / +91 9920156890
Fax: +91 22 2847 4067

Email: enquiry@geetaaluminium.com
Url: www.geetaaluminium.com

Geeta Alsysco Pvt. Ltd.
B 128, Ansa Industrial Estate
Saki Vihar Road
Andheri (E)
Mumbai – 400072
Opening Hours: 10:00 am – 6:30 pm

Dahisar
Shop No.. 1&2 Chandralok Bldg. J.S. Road Dahisar (w) Mumbai – 400 068
Tel : 022 2894 2207
Email: geeta_dahisar@yahoo.com